Alkohole i drinki, kompendium wiedzy i przepisy na drinki - Open Bar

Aktualności

06.08.2009

PALACE VODKA - wódka z ziemniaków

Otrzymaliśmy interesujący materiał prasowy od marki PALACE VODKA, która wyrabiana jest z ziemniaków. Czytelników zainteresowanych tym jak powstaje wódka z ziemniaków i czym różni się od wódek zbożowych zachęcamy do lektury.

Ziemniaki, zacier, destylacja, rektyfikacja – czyli od bulwy do butelki.

Wódka ziemniaczana jest doceniana przez koneserów na całym świecie i wpisała się już na trwałe w historię gorzelnictwa. Mimo to, ciągle niewiele o niej wiemy. Dlatego przedstawiamy krótki niezbędnik z wszystkimi informacjami o wódce ziemniaczanej.

Wódka ziemniaczana w Polsce;
Wódki ziemniaczane do Polski sprowadził Jan III Sobieski po wyprawie wiedeńskiej.
Klimatyczne i glebowe uwarunkowania spowodowały, że polskie gorzelnictwo rolnicze bazowało tylko i wyłącznie na ziemniakach. W okresie przedwojennym ziemniaki były surowcem, z którego otrzymywano ponad 90% ogólnej ilości alkoholu wytwarzanego w gorzelniach rolniczych w Polsce. Po wojnie produkcja ziemniaków wynosiła około 50 milionów  ton rocznie, co stawiało nasz kraj na pierwszym miejscu na świecie  jeśli chodzi o produkcję ziemniaków na jednego mieszkańca.

Unikalność ziemniaków
W ostatnich latach pola uprawne ziemniaków w Polsce ulegają zmniejszeniu, maleje również  ilość  produkowanego spirytusu ziemniaczanego. Także cena ziemniaków jest obecnie dużo wyższa niż innych surowców wykorzystywanych w gorzelnictwie np. kukurydzy, żyta czy pszenżyta.  W związku z tym ziemniaki z roku na rok stały się prawdziwie wyrafinowanym, drogim i unikalnym surowcem, których jakość przekłada się na walory smakowe produkowanej wódki. Jako ciekawostkę można dodać, że aby wyprodukować 1 butelkę  PALACE VODKA  potrzeba  około 2 kg ziemniaków.

Jak z ziemniaków zrobić wódkę?
Proces powstawania wódki nie jest wcale prosty. Spirytus ziemniaczany niezbędny do wyprodukowania PALACE VODKA otrzymuje się w wyniku fermentacji alkoholowej. Surowcem do jego produkcji są specjalnie wyselekcjonowane bulwy ziemniaka o masie nie przekraczającej 150 g, posiadające wysoką zawartość skrobi. Zawarta w ziemniakach skrobia jest polisacharydem który nie podlega fermentacji. Skrobię należy najpierw uwolnić z tkanek i komórek roślinnych. Dopiero wtedy przeprowadza się tzw. zacieranie / scukrzanie czyli hydrolizę skrobi za pomocą enzymów pochodzących ze słodu zbożowego. Wychłodzoną ciecz ( tzw. zacier ) poddaje się w końcu najważniejszemu procesowi - fermentacji z udziałem świeżych, dojrzałych, dobrze odżywionych drożdży. Następnym etapem jest destylacja, którą przeprowadza się, aby otrzymać alkohol.
Wraz z alkoholem z ogrzewanej cieczy odparowują także inne zawarte w niej związki chemiczne. Najczystszy spirytus uzyskuje się więc w wyniku procesu rektyfikacji, która jest procesem wielokrotnej destylacji, mającym na celu skrupulatne oczyszczanie spirytusu.

Mieszanka spirytusu i wody
Woda, stanowiąca około 60% gotowego wyrobu  w żadnym wypadku nie może zamącić ani zmienić charakteru spirytusu ziemniaczanego. Musi być absolutnie neutralna w smaku i krystalicznie czysta. Wydobywana z głębokich wodonośnych złóż, umiejscowionych w pobliżu rozlewni na terenie Polmosu Białystok, zostaje udoskonalana w  systemie  odwróconej osmozy. Połączone ze sobą w burzliwej  reakcji dwa składniki: spirytus i woda stabilizują się w  kolejnym procesie  wielostopniowej filtracji węglowej, uzyskując w efekcie wyjątkową przejrzystość i łagodność.

Efekt
Opinię na temat walorów smakowych ziemniaczanej PALACE VODKA  potwierdzają tzw.  ślepe, sensoryczne panele testowe przeprowadzane zarówno w gronie  tzw. zakładowych ekspertów degustacyjnych jak i konsumentów.

Do najważniejszych trofeów PALACE VODKA należy zaliczyć:

 1994 r. – Srebrny Medal na targach POLDRINK '94
1996 r. – Złoty Medal na MTP POLAGRA '96
2005 r. – Złoty Medal Monde Selection Bruksela
2008 r. – Brązowy medal 2008 IW&SC. Londyn

Smak decyduje
Podstawowa różnica między wódką zbożową, a ziemniaczaną zawarta jest w smaku. W wódkach zbożowych jest on zdecydowanie mocniejszy, a łagodniejszy w przypadku wódek ziemniaczanych. Proces destylacji ziemniaków zmiękcza smak alkoholu oraz nadaje mu specyficzny aromat, który spotyka się jedynie w tym rodzaju wódek.

Na marginesie – Definicja wódki
Oficjalne polskie stanowisko odnośnie nazwy "wódka" wyraźnie określa produkty do jej produkcji, są to: zboża, ziemniaki i melasa buraczana. Dlatego właśnie wódka ziemniaczana nigdy nie będzie przedmiotem dyskusji i polemik dotyczących gatunkowości tego napoju. Ostatnio w ławach Unii Europejskiej zawrzała dyskusja o prawidłowości nazywania wódką wyrobów sporządzanych z takich surowców jak np. winogrona.  Jak  widać każda kultura wytworzyła swoją własną definicje alkoholu. Ziemniaki jednak wpisują się w nią od samych początków gorzelnictwa.