Alkohole i drinki, kompendium wiedzy i przepisy na drinki - Open Bar

Zboża

Zboża to rośliny uprawne z rodziny traw. Do grupy tej zalicza się m.in. jęczmień, kukurydza, owies, proso, pszenica, żyto oraz ryż. Owoce roślin zbożowych wytwarzają nasiona o wysokiej zawartości skrobi. To źródło skrobi wykorzystuje się do celów konsumpcyjnych (przy produkcji mąk, kasz, olejów i syropów), pastewnych i przemysłowych - w piwowarstwie, młynarstwie, gorzelnictwie i farmaceutyce.

Wybierz stronę